2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Euromed 2017

Μύλος Ματσόπουλου Τρικάλων: ένας αλευρόμυλος αφηγείται… Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του βιομηχανικού συγκροτήματος”

Scroll to Top