Δημοσιεύσεις

2022

«Μελετώντας σε ένα τοπικό μουσείο» – Διάλεξη

Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Μελετώντας σε ένα τοπικό μουσείο», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2019

EUROPEAN MUSEUM FORUM

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου υποψήφιο για το βραβείο “Μουσείο της Ευρώπης 2020”

2018

Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018

“Μύλος Ματσόπουλου. Ένα Μνημείο – Μουσείο. 4+1 Πηγές ενέργειας”

2018

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη

“Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση”

2018

Balkan Museum Network Conference “Meet – See – Do”, Thessaloniki 2018

“Keepers Of Cultural Heritage. Case study: Folklore Museum of Portianou, Lemnos”

2017

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Euromed 2017

Μύλος Ματσόπουλου Τρικάλων: ένας αλευρόμυλος αφηγείται… Αποκατάσταση και μουσειολογική ανάδειξη του βιομηχανικού συγκροτήματος”

2017

“Μουσειο-Λόγιο” Σειρά διαλέξεων του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος.

“Αναζητώντας την Κορινθιακή Ταυτότητα: Μια έκθεση με νέο πρόσωπο στο Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου”

2016

“Μουσειο-Λόγιο” Σειρά διαλέξεων του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος.

“130.000 χρόνια προϊστορίας – 30 χρόνια έρευνας – Μία έκθεση” παρουσίαση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας.

2015

“Μουσειο-Λόγιο” Σειρά διαλέξεων του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος.

“Μια ναυμαχία – Μια πόλη – Μια Αυτοκρατορία” παρουσίαση του Νέου Μουσείου του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης

2010

Συμπόσιο για τα Μουσεία 2010 «Στα Ίχνη της σύγχρονης Μουσειολογίας».

«Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης – Η συμβολή του Μουσειολόγου».

Scroll to Top