«Μελετώντας σε ένα τοπικό μουσείο» – Διάλεξη

Διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Μελετώντας σε ένα τοπικό μουσείο», του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Scroll to Top