Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
 
Μουσειογραφική Μελέτη + Μελέτη Εφαρμογής + Εκθεσιακός φωτισμός + Επίβλεψη υλοποίησης, 2011-2014
Φορέας: Υπ. Πο.Α - Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας
 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ