Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Λ. ΚΑΡΛΑΣ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΑ
 
 
 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Λ. ΚΑΡΛΑΣ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΝΑΛΙΑ
 
 
 
Μουσειολογική επιμέλεια + Μελέτη Εφαρμογής + Επίβλεψη υλοποίησης. 2016-17
Φορέας: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ανάδοχος εταιρεία SpectraTech
 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ