Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Λ. ΚΑΡΛΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
 
 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Λ. ΚΑΡΛΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ
 
 
 
Μουσειολογική επιμέλεια + Μελέτη Εφαρμογής + Επίβλεψη υλοποίησης. 2016-17
Φορέας: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ανάδοχος εταιρεία SpectraTech
 
ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ