“Μουσειο-Λόγιο” Σειρά διαλέξεων του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος.

“130.000 χρόνια προϊστορίας – 30 χρόνια έρευνας – Μία έκθεση” παρουσίαση του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας.

Scroll to Top