Τι κάνουμε

Από το 2010 και μέχρι σήμερα το γραφείο μας εξειδικεύεται στον τομέα του πολιτισμού, αναλαμβάνοντας πλήθος έργων, από τον αρχικό προγραμματισμό του μέχρι την τελική του παράδοση. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουμε:

– την προκαταρκτική έρευνα και συλλογή στοιχείων για τη θεματική και τα εκθέματα του κάθε έργου.

– τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην τελική μουσειολογική ιδέα για το έργο

– την εκπόνηση της αντίστοιχης μουσειολογικής ή/και μουσειογραφικής μελέτης, καθώς και όλων των άλλων απαραίτητων μελετών ανάλογα με το έργο

– την επίβλεψη-συμβουλευτική και τις απαραίτητες διορθώσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, απομακρυσμένα ή στο πεδίο

– τη συνεχή συνεργασία με τους υπόλοιπους ιθύνοντες του κάθε έργου, με σκοπό την εμπρόθεσμη και άψογη παράδοσή του, αλλά και την επικοινωνιακή του διάχυση του στο κοινό.

tsoykalas thomas ti kanoyme
tsoykalas thomas ti kanoyme 1

Σε όλη την παραπάνω διαδικασία κοινές μας αξίες είναι:

– η πολυσυλλεκτική προσέγγιση στις θεματικές και τα είδη των έργων που αναλαμβάνουμε

– η άψογη επιστημονική κατάρτιση χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας

– η αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας και της επιστήμης της μουσειολογίας-μουσειογραφίας και της διαχείρισης πολιτισμού

Scroll to Top